Anasayfa
Yayınlar
Çocuklar İçin Kodlama Kitabı

Çocuklar İçin Kodlama Kitabı

"Çocuklar da kod yazabilir, hatta programcı bile olabilir!"

Önsöz

Bilgi, bilim, bilişim çağındayız ve baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Şüphesiz ki bu gelişim durmayacak. Bir kısmını bugün öngörebildiğimiz, bir kısmını ise henüz hiç bilmediğimiz ve hayal bile edemeyeceğimiz bir şekilde ve alanlarda devam edecektir. Ancak bu gelişimin teknoloji, özellikle de bilgisayar ve internet teknolojileri üzerinden devam edeceği tartışmasız bir gerçektir.

Geçtiğimiz yüzyıla hâkim olan eğitim ve öğretim modeli ile anlayışı, bugünkü bilim – teknoloji ve sürekli etkileşimlerin yaşandığı bir dünyada sürdürülemez. 21 yüzyıl becerileri gelişmiş, bugünün değil, yarının dünyasını hedef alarak insan yetiştirmek ve çocuklarımıza çağın ve teknolojinin getirdiklerine uyumlu birtakım yetkinlikleri kazandırmak zorundayız. Öğrenciyi 21.yüzyıl becerileri yönünden hazırlayacak konuların başında eğitim sistemi gelişmiş birçok ülkede yeni öğretim modellerinden biri olarak kullanılan kodlama eğitimi gelmektedir. Hem öğrencinin hem de öğretmenin gelişen teknolojileri eğitim-öğretim hayatlarına katmasıyla ve teknolojinin günlük hayatımızı artan bir şekilde kuşatmasıyla birlikte “kodlama" kavramının önemi artmıştır.

Bu nedenle kodlama, kodlamayı öğretme ve öğrenmenin ülkemizin eğitim-öğretim sistemine girmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak sadece bugünün değil geleceğin de önemli bir alanı olarak gördüğümüz STEM ve Kodlama alanlarında bilimsel çalışmalar yapmaya ve bunları yayınlayarak paylaşmaya, bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Bu çabaların ilk adımı olan kodlama alanındaki bu kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Geleceğimiz olan ve gurur duyduğumuz çocuklarımız ile onları çağın gereklerine uygun yetiştirmek üzere fedakarca çalışan öğretmenlerimize faydalı olması dileğiyle....

        Enver Yücel
        Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları BaşkanıCocuklar için kodlama 2 - BAUSTEM

Cocuklar için kodlama  1- BAUSTEM
http://www.pusulakitaplik.com/pinfo.asp?pid=341Çocuklar İçin Kodlama Eğitiminin Önemi

Günümüzde bilgisayar ya da makineler; “araç", “öğrenen" ve “öğreten" kavramları çerçevesinde değerlendirildiğinde görülmektedir ki bunlar “araç" ve “öğreten" olarak kolay ve yaygın bir şekilde kullanılabilmektedir. Buna karşılık bilgisayarın “öğrenen" olması yani herhangi bir işlemi belirli şartlar altında sistemli bir şekilde yapabilmesi ve bunun nasıl gerçekleştirilebileceği konusuna diğer özellikleri kadar önem atfedilmemiştir. İçinde yaşadığımız yüzyılın gerektirdiği teknoloji ve beceriler, aslında bu problemi yani bilgisayara nasıl öğretileceği konusunu ve bunun gerçekleştirileceği süreçte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları en öne taşımıştır. Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken bir husus da bu ihtiyacın giderilmesi, bireylere sadece meslek kazandırmayacak; hayatın diğer alanlarına da taşınabilecek etkiler yaratacaktır. Bu sebeple özellikle öğrenme süreçlerini en aktif yaşayan çocuklar için "kodlama eğitimi" günümüzde çok önemli olmak durumundadır. Bir problemi çözmek için farklı bilişsel becerilerin aynı anda kullanılma süreci olarak tanımlanan kodlamanın, bireylere problemlere çok yönlü çözüm süreci sunmak, sistematik düşünebilmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünebilmek gibi özellikler kazandırdığı düşünülmektedir.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak çocukların dikkatini çekebilecek bilgisayar oyunları, zamanlarını geçirebilecekleri sosyal medya araçları gibi alanlar da günden güne artmaktadır. Bilindiği üzere kod yazımında en önemli aşamalardan birisi, verilen problemin net olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bu durum dikkate alındığında bilgisayar başında harcadıkları zaman diliminde öğrencileri kendi gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek bilgisayar kodlarına yönlendirmek, onlara hem sistematik düşünmeyi öğretecek hem de onları kullanıcı olmaktan çıkararak bir şeyler üretebilecek konuma getirecektir. Çocukluk dönemi ile gelişme çağında kazanılan bilgi, beceri ve yeteneklerin daha kalıcı olduğu gerçeğinden hareketle kodlama eğitiminin kazandıracakları da göz önüne alındığında bu eğitimin küçük yaşlarda verilmesi önem taşımaktadır. Günümüz şartları da dikkate alındığında problem çözebilme, sentez yapabilme, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi çağımızda bireylerin sahip olması beklenen temel becerilerin kazandırılabilmesi ve çocukların zekâ gelişimleri açısından kodlama eğitimi daha da bir önem kazanmış durumdadır.

Sonuç olarak kodlama, sadece meslek kazanmak için alınması gereken bir ders olmamalıdır. Kodlama ile uğraşmak daha çok beyin gücü gerektirdiğinden bazı araştırmacılar kodlamayı bir çeşit zekâ oyunu olarak tanımlamışlardır. Apple’ın kurucusu Steve Jobs ise “Bence bu ülkede herkes bilgisayar kodlamayı öğrenmeli. Çünkü bu, insana nasıl düşüneceğini öğretiyor." diyerek kodlamanın önemini vurgulamıştır.

Bölgesinde ve dünyada söz sahibi, lider bir ülke olmak için eleştiren, sorgulayan, problemlere çözüm üreten, sadece bilgiye ulaşıp onu kullanan değil, aynı zamanda bilgi üreten ve küresel perspektifte harekete geçmeye çalışan, kendisine güvenen, donanımlı ve başarılı bireyler yetiştirmek zorundayız. Öğrencilerimiz hem dünyada hem de Türkiye’de kodlamanın da dâhil olduğu “STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)—FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi" modelleri doğrultusunda bu beceriler ile inovasyon kabiliyeti kazanabilecektirler. İnovasyon ise farklı disiplinlerin kesişiminde ortaya çıkmaktadır. STEM, çocuklarımızın durmadan yenilenen geleceğin bir parçası olabilmeleri için ihtiyaç duydukları proje tabanlı analitik ve eleştirel düşünebilme ve yaratıcılık gibi becerilerini geliştirmelerini desteklemektedir. İleride hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, çocuklarımızın bilimsel bakış açısını geliştirerek karşılaştıkları problemleri bilimsel temellere dayandırarak çözebilmeleri için STEM herhangi bir seçenek değil, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Kodlama eğitimi de bu zorunluluk çerçevesinde -tetikleyici olarak- en önemli role sahiptir.

        Doç. Dr. Tufan ADIGÜZEL
        STEM Merkezi Koordinatörü
        Bahçeşehir Üniversitesi

BUSTEM STEM Kodlama Kitabı