Anasayfa
Yayınlar
Çocuklar İçin İnovasyon Kitabı

Çocuklar İçin İnovasyon Kitabı

"Fark Yaratan Fikirler, Hayatı Değiştiren Yenilikler!"

Önsöz

21. yy.da eğitim-öğretim ortamlarının en önemli şekillendiricisi ve belirleyicisi olan ‘değişim döngüsü’ durmaksızın devam etmektedir. Bu döngünün sağlıklı işleyebilmesi için eğitsel, toplumsal ve ekonomik fayda sağlaması gereken ‘bilgi’ kavramının içinin doldurulması; yani bilginin işlenmesi, geliştirilmesi ve kullanışlı hâle getirilmesi gerekmektedir. İşte tam bu noktada, farklı disiplinlerin kesişiminde ortaya çıkan inovasyon (yenilikçilik) devreye girmektedir.

İnovasyon; daha önce karşılanamayan çeşitli ihtiyaçlara çözümler bulma, yenilikçi ve değiştirici olma, toplumsal kalkınmayı destekleme ve geliştirme, eğitim-öğretim ortamlarında bireylerin yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirme ve yeni fikirleri hayata geçirme gibi süreçleri içermektedir. Bu olgunun, içinde bulunduğumuz teknoloji çağının en önemli çıktılarından biri olduğu ve bu çıktının oluşabilmesi için çocukluk döneminde kazanılan bilgi, beceri ve yeteneklere daha çok ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı, tabandan başlayarak ‘yenilikçilik’ kavramını işe koşmak, en doğru seçim olacaktır.

Çocukların yenilikçi düşünme becerilerini adım adım kurgulayıp uygulamaya geçirmeleri, onların bir durumu büyüklerden daha farklı bakış açılarıyla gördüğünü anlamamıza yetecektir. Çünkü onlar, biz büyüklerden daha fazla merak duygusu barındırmaktadır. Çocukların ortaya çıkarılması veya sürdürülmesi gereken birçok yetileri vardır. Bunların en önemlileri hayal etmek, gözlem yapmak, soru sormak, bilmedikleri bir şeyi zevkle araştırmak, sıra dışı fikirler öne sürmek, varsayımları irdelemek ve girişimci olmaktır. Geçmişte de önemli örneklerini görebildiğimiz gibi, bazı buluşlar küçük bir çocuğun sorgulama isteği ile ortaya çıkmıştır. Edwin Land, Polaroid fotoğraf makinesini icat eden kişi olarak tarihe geçmiştir. Ailece çekilen fotoğraflarının ardından Land’in 3 yaşındaki küçük kızının fotoğrafı hemen görmek istemesi ve bu konuda ısrarcı olması, Edwin Land’in 1943 yılında anında tabedilebilen fotoğrafları çeken makineyi ortaya çıkarmasını sağlamıştır.

Öğrencilerimiz, farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılması ile gerçekleşen bu yenilikçi yeteneklerini hem dünyada hem de Türkiye’de “STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)—FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi” modelleri doğrultusunda kazanabilecektir. Bu durumda biz büyüklere düşen görev, sürekli bir şekilde değişen ve gelişen dünyamızda yaşama ayak uydurarak konumumuzu sağlamlaştırmak amacıyla çocuklarımız için en doğru ve uygulanabilir kaynakları bulmak ve onların bize rehberlik etmelerini sağlamaktır.

        Doç. Dr. Tufan ADIGÜZEL
        STEM Merkezi Koordinatörü
        Bahçeşehir Üniversitesi

BUSTEM  Çocuklar için İnovasyon Kitabı